Όταν ο Θεός! Δίνει! Ενα! Διαφυγή! Διαδρομή! – Πάρτε! Ο! Διαφυγή! Διαδρομή! Μην σκεφτείτε στο μυαλό σας ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος!