Teachtaireacht Speisialta Do Chónaitheoirí Agus Saoránaigh Uile Na Ríochta Aontaithe

Albain, An Bhreatain Bheag, An Ríocht Aontaithe, Caerdydd, Críostaí, Dún Éideann, Londain, Práinneach, Sasana, Strange, Teachtaireacht Speisialta Do Chónaitheoirí Agus Saoránaigh Uile Na Ríochta Aontaithe, Trialacha, Tuaisceart Éireann, Wales Béal FeirsteTá an post seo tiomnaithe go speisialta do Chónaitheoirí agus Saoránaigh Uile na Ríochta Aontaithe:

1 Mar sin féin, mar a d’fhulaing Críost ar ár son san fheoil, déan arm mar an gcéanna leis an intinn chéanna: óir an té a d’fhulaing san fheoil, scoir sé den pheaca;

2 Nach mairfeadh sé a thuilleadh an chuid eile dá chuid ama san fheoil chun lúcháir na bhfear, ach chun toil Dé.

3 D’fhéadfadh sé gur leor dúinn an t-am a chuaigh thart inár saol toil na nGiúdach a shaothrú, nuair a shiúil muid faoi dhraíocht, faoi lúcháir, faoi bhreis fíona, faoi thaispeántais, faoi fhéasta, agus faoi idolaí gránna:

4 Sa chás go gceapann siad gur aisteach an rud é nach rithfeá leo chun an iomarca círéibe, agus tú ag labhairt olc ort:

5 Cé a thabharfaidh cuntas dó atá réidh le breith a thabhairt ar na mairbh agus ar na mairbh.

6 Ar an gcúis seo gur seanmóir an soiscéal dóibh siúd atá marbh, go dtabharfaí breith orthu de réir fir san fheoil, ach go mairfeadh siad de réir Dé sa spiorad.

7 Ach tá deireadh gach ní idir lámha: bí santach dá bhrí sin, agus bí ag faire chun urnaí.

8 Agus thar aon rud eile tá carthanas dian agat féin: óir cumhdóidh carthanas an iliomad peacaí.

9 Úsáid fáilteachas óna chéile gan gruaim a dhéanamh.

10 Mar a fuair gach duine an bronntanas, mar sin déan ministir ar a chéile, mar mhaoir mhaith ar ghrásta iomadúil Dé.

11 Má labhraíonn aon duine, abair é mar oracail Dé; má dhéanann aon duine ministir, lig dó é a dhéanamh de réir an chumais a thugann Dia dó: go ndéanfaí Dia i ngach ní a ghlóiriú trí Íosa Críost, a mbeidh moladh agus tiarnas air go deo na ndeor. Amen.

12 A stór, sílim nach aisteach an rud é maidir leis an triail thintrí atá le triail a bhaint as, mar a tharla rud aisteach duit:

13 Ach bíodh lúcháir ort, sa mhéid go bhfuil tú páirteach i bhfulaingt Chríost; go mbeidh áthas ort freisin, nuair a nochtfar a ghlóir.

14 Má dhéantar náire ort d’ainm Chríost, is sona thú; óir luíonn spiorad na glóire agus Dé ionat: is olc a labhraítear fúthu, ach is mór an ghlóir é.

15 Ach ní fhulaingeoidh aon duine agaibh mar dhúnmharfóir, nó mar ghadaí, nó mar dhuine mímhacánta, nó mar dhuine gnóthach i gcúrsaí fir eile.

16 Ach má fhulaingíonn aon duine mar Chríostaí, ná bíodh náire air; ach lig dó Dia a ghlóiriú ar a shon seo.

17 Tá an t-am tagtha go gcaithfidh an breithiúnas tosú ag teach Dé: agus má thosaíonn sé orainn i dtosach, cén deireadh a bheidh leo siúd nach ngéilleann do shoiscéal Dé?

18 Agus más annamh a shábhálfar an cóir, cá bhfeicfidh an neamhghlan agus an peacach?

19 Ar an ábhar sin lig dóibh siúd atá ag fulaingt de réir thoil Dé a n-anamacha a choinneáil dó ag déanamh go maith, mar atá le Cruthaitheoir dílis.

– 1 Peadar 4 KJV.


Go raibh maith agat as cineáltas an dearthóra ghrafaigh s / ghrianghrafadóirí / ceoltóirí / amhránaithe / criú léiriúcháin físe, uaslódóra agus pearsanra an láithreáin ghréasáin ag:

https://pixabay.com/vectors/united-kingdom-flag-national-flag-162452/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.